A gyerekek személyiségét fejlesztő Boldogságóra kézikönyvek és munkafüzetek
pedagógusoknak és szülőknek

bo_konyvek_3d_6konyv_rgb

yes Több mint 200 személyiségfejlesztő játék, gyakorlat, közérthetően elmagyarázva, KÖNYVENKÉNT!

yes Korcsoportonkénti igények szerint összeállított feladatok (3-6, 6-10, 10-14, 14-20 éveseknek)

yes Óvodai, iskolai és otthoni használatra

yes Prof. Dr. Bagdy Emőke relaxációs programjával a korcsoportok fejlettségi szintjén

yes Garantáltan működik! Tudományosan mért a program pozitív hatása (ELTE PPK)

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

LEGYÉL TE IS BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ, AZ ÚTMUTATÓT MEGKAPOD HOZZÁ A KÖNYVEKBEN!

karika_100intezmeny
karika_civildij
karika_tudomanyosan
karika_100egyermek
bagdyemoke

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője,
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa,
a Jobb Veled a Világ Alapítvány boldogságóráinak fővédnöke

„Kutatási eredményeink igazolják, hogy a boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik. A boldogságórákon tanultak hatására fejlődik a pozitív érzelmeik előállításának, fenntartásának és fokozásának képessége, amely a pozitív érzelmek megélésének gyakoriságát eredményezi.”

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának Vezetője

olahattila

A boldogság tényleg tanulható?

Megtanítjuk gyerekeinket számolni, írni és olvasni, a sorba pedig bekerülhet a boldogságra való tanítás is. Ahogyan a matematika is megérthető szabályok összességeként, úgy a boldogság összetevői is ugyanolyan jól körülhatárolhatók.

A gyermekkor tele van bizonytalansággal, útkereséssel és félelmekkel. Fontos, hogy a gyerekek ebben az időszakban, pszichés fejlődésük során következetes segítséggel rátaláljanak a helyes irányra! Annak érdekében azonban, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat és pozitív szemléletet, szükség van a felnőttek iránymutatására.

Gyerekkorban az idegrendszer sokkal fogékonyabb az új információk befogadására. Éppen ezért ha a gyerekek már óvodás és iskoláskorban készség szinten elsajátítják a pozitív irányultságot, akkor az élet minden területén sokkal könnyebben birkóznak meg a rájuk váró próbatételekkel. Legyenek azok mindennapi kihívások, egy új csoportba kerülés vagy éppen gyermekkori konfliktusok.

bagdibella

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyermekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk az óvodás és iskolás korosztálynak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek játékos felfedezésére adjunk lehetőséget.”

Bagdi Bella, a Boldogságóra Program elindítója és szakmai vezetője
személyiségfejlesztő énekesnő, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke

MIBEN TUD SEGÍTENI A BOLDOGSÁGÓRA KÖNYV NEKED?

1. Segít, hogyan ismertesd meg 10 egymásra épülő téma segítségével, lépésről lépésre az ovisokkal és az iskolás korosztállyal a boldogság különböző összetevőit és feltételeit,

2. segít a gyerekeknek lehetőséget adni az érzelmeik kifejezésére, a számukra érzelmileg nehezen megélt események feldolgozására,

3. segíti a gyermekek közösségbe illeszkedését, a társas életre való felkészítését,

4. segítségével remekül átbeszélhetők az ovisokat és az iskolásokat érintő kérdések és napi problémák,

5. játékos formában kínál megoldást az őket érintő kihívásokra,

6. a fejlesztő gyakorlatok szinte észrevétlenül építik az önbecsülést és a pozitív énképet,

7. a feladatok segítenek a pozitív életszemlélet kialakításában,

8. gyakorlatai szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját,

9. a közösségi feladatok fejlesztik a gyerekek problémamegoldó képességét,

10. segít a gyermekek akaratának fejlődését (a dackorszak, hisztik megjelenése) jól kezelni, megfelelő módon levezetni a feszültséget,

11. segít jó kapcsolatot kialakítani az óvó nénivel és tanítóikkal,

12. segíti megoldani az óvodai és iskolai konfliktushelyzeteket,

13. segíti a családban való kapcsolódást, jobban elérhetővé válnak egymás számára a gyermekek a szülőkkel,

14. segít még több pozitív élményt felfedezni, befogadni,

15. óvja a gyerekek és fiatalok mentális egészségét.

bo_kepek_2
bo_kepek_1
bo_kepek_3

VISSZAJELZÉSEK A BOLDOGSÁGÓRÁKRÓL

A Boldogságóra a szociális intelligenciát, az érzelmi intelligenciát, érzelmi kultúrát neveli, növeli.
Személyiség gazdagító, személyiségnövelő program.
Nemcsak az iskolában a pedagógusok használhatják a gyermekekkel, hanem a szülők is, mely által a szülő-gyermek kapcsolat egészen új értelmet nyerhet. A feladatok által, melyeket együtt létrehoznak, érzelmi erősítés történik. Olyan alapvető dolgokról van szó ebben a programban, amelyek mind az egyedi személyiséget gazdagítják, mind a kapcsolatokat finomítják, tökéletesítik.

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra könyvek társszerzője

Három éve tartok boldogságórákat, így az idő távlatában tapasztalom annak hatékony és jótékony hatását. Azok a gyerekek, akik részt vesznek ezeken az órákon sokkal magabiztosabbak lettek, kevesebb a konfliktus az osztályokban, jobb a megküzdési stratégiájuk és hatékonyabban tudják, az átmeneteket is átlépni az alsó és a felső tagozatból, illetve a felső tagozatból a középiskolások felé.
Azt tapasztalom, hogy nagyon nyitottak a gyerekek, derűsen fogadják az órákat, jól érzik magukat. Ehhez egy nagyon jó a könyv csomag, amely biztosítja azt, hogy széles körű eszköztárral felvértezve tartsuk az órákat, amely nagyon színvonalas, kreatív, nagyon sokszínű feladatot tartalmaz, melyekben Bagdy Emőke professzor asszony relaxációs technikái is megtalálhatóak.

Tabajdi Éva iskolapszichológus, Debrecen

A mi iskolánkban most már minden csoportban működik Boldogságóra, nagyon szeretik a gyerekek csinálni és nagyon nagy pozitív hatása van az életükre, az osztály közösség életére is, ezért lenne jó, ha minden iskolában lenne, mert nagyon jó közösség megtartó, illetve összetartó ereje van.
Nagyon jó lenne, ha a szülők is megvásárolnák a munkafüzetet mindenképpen, de akár a kézikönyvet is, mert így tudnák otthon folytatni a gyerekekkel, amit az iskolában elkezdtünk. Nagyon – nagyon hatásos lenne a szülőknél a család összetartására is akár, illetve megtudnák, azt is tapasztalni, hogy mennyivel könnyebb a családban is boldogulni, illetve problémákat megoldani ugyanúgy, mint ahogy az iskolában is a boldogságprogram hatására.

Horváth Gáborné Mák Erzsi tanítónő, Kerékteleki

Én magam már 4-ik éve tartok Boldogságórákat. Nagyon-nagyon szeretem a hozzá kapcsolódó tankönyveket és munkafüzeteket, hiszen rengeteg ötleteteket és rengeteg jó feladatot adnak.  Nagyon – nagyon tudom ajánlani, és szoktam is ajánlani a szülőknek is megvásárlásra a könyvet, hiszen otthon is lehet folytatni a programok gyakorlását, és amit az iskolában elsajátítunk, azt otthon is meg lehet valósítani.

Harsányi Beáta, tanítónő, Várkonyi István Általános Iskola, Cegléd

Kiválóan feldolgozott az elméleti háttere a könyveknek, és nagyon változatos és színes feladatokat tartalmaz, amiket a gyerekek nagyon szeretnek megoldani.  És amellett, hogy önállóan dolgozhatnak csoportokban is, illetve a kreatív oldalukat is felhasználva tudnak feladatokat megoldani.

Fábiánné Morvai Dóra, tanár, Veszprém

A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük nyílik a figyelemre, az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasztalására és ez azért lenne jó, ha minél hamarabb akár már óvodás korban, is megtörténne, mert minél hamarabb szerzik meg ezeket a tapasztalatokat, annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a mindennapjaikra rávetíteni.  És amilyen tapasztalatokat szereznek, azok meghatározzák a jövőbeni életüket is. És majd a boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

Hényelné Pásztor Zita vagyok a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

4 KORCSOPORT – 4 MEGKÖZELÍTÉS

A Boldogságóra könyvei az egyes életszakaszok igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével négy különböző korcsoportra (3-6, 6-10, 10-14, 14-20) igazítva készültek el. Egy kézikönyvben több mint 200 játékos feladatot találsz, így ha mind a négy kézikönyvet megvásárolod, 800-nál is több feladatból inspirálódhatsz munkád során!

Nem csak pedagógusoknak

Az óravázlatok mindenkinek segítenek, akik szeretnék boldogságórát tartani. Tehát, ha te nem pedagógusként, hanem szülőként, vagy más segítő szakmában dolgozó szakemberként szeretnél segíteni a gyerekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akkor ezek a kézikönyvek számodra is nagy segítséget jelentenek!

MELYIK KORCSOPORT ÉRDEKEL?

korcsoport_3-6

3-6 éves korosztály
ovisok

korcsoport_6-10

6-10 éves korosztály
alsós kisiskolások

korcsoport_10-14

10-14 éves korosztály
felsős iskolások

Boldogságóra kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek a 3-6 éves korosztály számára

bo_kezikonyv_cimlap_3-6_3d

Lapozz bele a könyvbe!

MI MINDENT TALÁLSZ A KÉZIKÖNYVBEN?

karika_3-6

220 oldalnyi hasznos tartalmat

karika_szemfejlgyakorlatok

208 személyiség- fejlesztő gyakorlatot

karika_relax

30 relaxációs gyakorlatot

karika_mese

10 témafeldolgozó mesét

karika_dal

11 letölthető dalt

karika_kotta

11 kottát

karika_babjatek

4 bábjáték-forgatókönyvet

karika_boldogsagtechnika

10 boldogságfokozó technikát

karika_elmeletihatter

elméleti hátteret minden témakörhöz

karika_tippek

tippeket, ötleteket a boldogságóra foglalkozásokhoz

karika_csalad

családi körben használható gyakorlatokat

karika_kepillusztracio

rengeteg színes képet, illusztrációt, kifestőt

Rendeld meg Magyarország első 3-6 éveseknek szóló, boldogságra való képességet fejlesztő kifestő és színező munkafüzetet is!

bo_mf_cimlap_3-6_3d

Lapozz bele a könyvbe!

A kézikönyv mellé rendeld meg az ovisok számára készített munkafüzetet is, benne 89 kreatív feladattal, színes illusztrációval és kifestővel. Ezek nemcsak segítenek felismerni és erősíteni a gyerekek pozitív érzelmi világát, de örök emlékként megmarad számukra, később is bármikor elővehetik és emlékezhetnek arra, hogy milyen módszereket tanultak a boldogságszintjük nevelésére.

TEGYÉL TE IS A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓÉRT!
LEGYÉL BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

3-6 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

6-10 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

10-14 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek a 6-10 éves korosztály számára

bo_kezikonyv_cimlap_6-10_3d

Lapozz bele a könyvbe!

MI MINDENT TALÁLSZ A KÉZIKÖNYVBEN?

karika_6-10

220 oldalnyi hasznos tartalmat

karika_szemfejlgyakorlatok

225 személyiség- fejlesztő gyakorlatot

karika_relax

44 relaxációs gyakorlatot

karika_meditacio

22 meditációs gyakorlatot

karika_mese

10 témafeldolgozó mesét

karika_dal

10 letölthető dalt

karika_kotta

10 kottát

karika_keresztrejtveny

10 keresztrejtvényt

karika_boldogsagtechnika

10 boldogságfokozó technikát

karika_elmeletihatter

elméleti hátteret minden témakörhöz

karika_tippek

tippeket, ötleteket a boldogságóra foglalkozásokhoz

karika_csalad

családi körben használható gyakorlatokat

Rendeld meg Magyarország első 6-10 éveseknek szóló, boldogságra való képességet fejlesztő munkafüzetét is!

bo_mf_cimlap_6-10_3d

Lapozz bele a könyvbe!

A kézikönyv mellé rendeld meg az alsós iskolásoknak készített munkafüzetet is, amelyben 89 kreatív feladat segít elmélyíteni az egyes témákat.

A feladatok nemcsak segítenek felismerni és erősíteni a gyerekek pozitív érzelmi világát, de örök emlékként megmarad számukra, később is bármikor elővehetik és emlékezhetnek arra, hogy milyen módszereket tanultak a boldogságszintjük nevelésére.

TEGYÉL TE IS A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓÉRT!
LEGYÉL BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

3-6 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

6-10 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

10-14 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek a 10-14 éves korosztály számára

bo_kezikonyv_cimlap_10-14_3d

Lapozz bele a könyvbe!

MI MINDENT TALÁLSZ A KÉZIKÖNYVBEN?

karika_10-14

270 oldalnyi hasznos tartalmat

karika_szemfejlgyakorlatok

238 személyiség- fejlesztő gyakorlatot

karika_relax

48 relaxációs gyakorlatot

karika_meditacio

11 meditációs gyakorlatot

karika_mese

11 témafeldolgozó mesét

karika_dal

10 letölthető dalt

karika_kotta

10 kottát

karika_idezet

149 témafeldolgozó idézetet

karika_boldogsagtechnika

10 boldogságfokozó technikát

karika_elmeletihatter

elméleti hátteret minden témakörhöz

karika_tippek

tippeket, ötleteket a boldogságóra foglalkozásokhoz

karika_csalad

családi körben használható gyakorlatokat

Rendeld meg Magyarország első 10-14 éveseknek szóló, boldogságra való képességet fejlesztő munkafüzetét is!

bo_mf_cimlap_10-14_3d

Lapozz bele a könyvbe!

A kézikönyv mellé rendeld meg a felsős korosztálynak készített munkafüzetet is, amelybe írhatnak, rajzolhatnak a gyerekek, és 89 kreatív feladattal mélyíthetik el a megismert témákat, technikákat.

A feladatok nemcsak segítenek felismerni és erősíteni a gyerekek pozitív érzelmi világát, de örök emlékként megmaradnak számukra, később is bármikor elővehetik és emlékezhetnek arra, hogy milyen módszereket tanultak a boldogságszintjük nevelésére.

TEGYÉL TE IS A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓÉRT!
LEGYÉL BOLDOGSÁGÓRA OKTATÓ!

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

3-6 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

6-10 éveseknek

MEGRENDELEM >>

Boldogságóra kézikönyv
+
munkafüzet

10-14 éveseknek

MEGRENDELEM >>

A Boldogságóra Program garantáltan működik

Prof. Dr. Bagdy Emőke szakmai közreműködésével

Tudományosan mért, igazoltan pozitív a hatása (ELTE PPK)

Több mint 100.000 gyermek vesz részt a programban

Több mint 7.000 boldogságóra csoport működik az országban

Prof. Oláh Attila boldogságkutató tudományos szaktanácsadásaival

1.328 Iskola és óvoda hivatalosan is képviseli a programot, mint Boldog Iskola és Óvoda

5 éve sikeres a program, 7 országban

4 nyelvre fordították már le (angol, német, szlovák, román), és működik a program Európa más országaiban is

olahattila

„Elismerésre méltó, hogy világviszonylatban is az elsők között született meg a boldogság elérésének, fenntartásának és fokozásának lehetőségeit szisztematikusan áttekintő, rendszerbe foglaló és a boldogság megteremtésének útjait saját élmény gyakorlatokkal elevenné tevő élménypedagógiai program és boldogságóra tananyag az óvodás és iskolás korosztály számára.”

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának Vezetője

„Ez a program mind tartalmát, mind a platformot tekintve forradalmian új kezdeményezés. Aki végigcsinálja, egészen más emberré válik, mint amikor belefogott.”

Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, nemzetközileg elismert boldogságkutató

sonjalyubomirsky

NÉHÁNY KEDVENC VISSZAJELZÉSÜNK A BOLDOGSÁGÓRÁKON RÉSZT VETT TANULÓKTÓL

„Azt szeretem a boldogságórákban, hogy olyan sok mindent megtanulhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden, reményt ad nehézségen és minden szomorúságom után is. Olykor minden nehéz és alig várom, hogy boldogságórán megkönnyebbüljek.”  Szabó Sára tanuló

„Az tetszik a boldogságórákban, hogy megmondhatom a rossz érzéseimet. Azért jó, mert az osztályban nem lesz annyi veszekedés, bántás, és én is fejlődök.” Nagy Péter tanuló

Szeretem a boldogságórát, mert jók a feladatok. Megbeszéljük a rossz és a jó tulajdonságokat. Megbeszéljük az érzéseinket. Játszunk és tanulunk is. Sokat tanulok belőle.” Kis Kata tanuló

„A boldogságórákban megtanultam, attól hogy valaki nem a barátunk, attól még segíthetünk neki.  Azért szeretem a boldogságórákat, mert: játszunk, nevetünk, énekelünk. A boldogságóráknak a haszna: a rossz barátokból is lehetnek jó barátok, és a rossz gyerekből is lehet jó gyerek, a negatív gyerekből is lehet pozitív gyerek, kedvesebbek lettünk egymással.” Kemécsei Hanna tanuló

„Azért szeretem a boldogságórát, mert beszélgetünk a boldogságról, boldogok vagyunk és jobb lesz az osztály közössége. Emellett, meg tanulunk örülni az egész apró dolgoknak és kevesebb a veszekedés. Sok rajzot készítünk, ami a barátságról, boldogságról szólnak.” Borbás Georgina tanuló

„Azért szeretem a Boldogságórát, mert sokat játszunk. Jobban megismerem a barátaimat. Viccesek az órák és sokat nevetünk.” Papp László tanuló

„Szeretem a Boldogságórákat, mert mindig megoszthatom az érzéseimet.” Tóth Áron tanuló

A szerzőkről

bagdibella

BAGDI BELLA

A Boldogságóra Program megálmodója, elindítója és szakmai vezetője, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke. Szenvedélye az éneklés, amelyet fejlesztői munkája során is előszeretettel alkalmaz és a Boldogságóra anyagaiban is megtalálhatók személyiségfejlesztő gyerekdalai + a dalokhoz tartozó kották. Számos koncert, könyv és rendezvény áll már mögötte. Küldetése, hogy a mai óvodás és iskolás korosztályt hozzásegítse, hogy boldogságra képes felnőtt emberekké válhassanak.

bagdyemoke

PROF. DR. BAGDY EMŐKE

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita, a Boldogságóra Program fővédnöke és a könyvsorozat társírója. 2017 szeptemberétől a boldogságórák kibővültek Bagdy Emőke által kidolgozott relaxációs és meditációs programmal, ami speciálisan az adott korosztály fejlettségi szintjén lettek kidolgozva.
Bagdy Emőke életének minden pillanatát a körülötte lévő világ jobbá tételének szentelte. Büszkék vagyunk rá, hogy a Boldogságórák fejlesztői csapatában egy igazi példaképtől tanulhatunk.

dobrovazita

DOBROVA ZITA

Pedagógus, drámatanár, több mint 18 éves tanári tapasztalattal a háta mögött került a Boldogságóra fejlesztői csapatába, aki kreativitásával, alázatosságával és elkötelezettségével ma már vezető fejlesztője lett a programnak. Zita nemcsak az alsós könyveknek társírója, de minden kiadványban témaszerkesztőként aktív munkatárs volt.

tabajdieva

TABAJDI ÉVA

Jelenleg iskolapszichológus a debreceni Árpád Vezér Ált. Iskolában, ahová ő vezette be a boldogságórákat. Éva 2014 óta tart boldogságórákat, rengeteg szakmai tapasztalatot szerzett az elmúlt 3 évben. Óvodapedagógusként és gyermekpszichológusként szerzett tapasztalatainak köszönhetően az óvodás korosztálynak készült kézikönyvben való fejlesztői munkája minden óvodapedagógusnak és szülőnek nagy segítséget jelent majd.

bezzegandrea

BEZZEG ANDREA

Andrea mentálhigiénés szakember, fejlesztő óvodapedagógus, aki jelenleg a debreceni Kerekerdő óvodában segíti a kis ovisok fejlődését. Andrea írta a fejlesztő meséket az ovis boldogságóra témáihoz. Kreativitása, alázatossága, kedvessége és hitelessége elvarázsolta a program fejlesztői csapatát.

MELYIKET SZERETNÉD? VÁLASSZ!

Ingyenes kiszállítás INGYENES KISZÁLLÍTÁS 10.000 Ft feletti rendelés esetén!

Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet 3-6 éveseknek

KÉZIKÖNYV

A könyv ára:

5.500 Ft

Mennyiségi kedvezmény a listaárból:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

MUNKAFÜZET

A munkafüzet ára:

2.900 Ft

Mennyiségi kedvezmény a listaárból:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

Csomaggal jobban jársz!

CSOMAG

Kézikönyv és munkafüzet: 8.400 Ft
Csomagár:

7.390 Ft

További kedvezmények:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet 6-10 éveseknek

KÉZIKÖNYV

A könyv ára:

5.500 Ft

Mennyiségi kedvezmény a listaárból:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

MUNKAFÜZET

A munkafüzet ára:

3.500 Ft

Mennyiségi kedvezmény a listaárból:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

Csomaggal jobban jársz!

CSOMAG

Kézikönyv és munkafüzet: 9.000 Ft
Csomagár:

7.790 Ft

További kedvezmények:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

Boldogságóra kézikönyv és munkafüzet 10-14 éveseknek

KÉZIKÖNYV

A könyv ára:

5.500 Ft

Mennyiségi kedvezmény a listaárból:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

MUNKAFÜZET

A munkafüzet ára:

3.500 Ft

Mennyiségi kedvezmény a listaárból:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

Csomaggal jobban jársz!

CSOMAG

Kézikönyv és munkafüzet: 9.000 Ft
Csomagár:

7.790 Ft

További kedvezmények:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

Összes boldogságóra kézikönyv és munkafüzet egy csomagban

6 KÉZIKÖNYV és MUNKAFÜZET

Listaár: 26.400 Ft
Kedvezményes ár:

20.900 Ft

További kedvezmények:
2-7 db >> 15%
8-14 db >> 20%
15 db felett >> 30%

A boldogságórákat kiegészítő segédeszközök

repuljvelem_gyerekcd_web

Repülj velem
gyerek CD

A Repülj velem CD 14 pozitív énképet és önbizalmat fejlesztő gyerekdalt tartalmaz, amelyeket óvodában, iskolában, vagy akár otthon reggel ébredés után, suliba menet, suli után hallgathatunk, énekelhetünk a gyerekekkel.

3590 Ft

boldogitoerossegekkartya_web

Boldogító erősségek
kártya

Pozitív énképet és önbizalmat fejlesztő kártyajáték gyerekeknek 43 gyönyörűen illusztrált kártyával és 23 kreatív, egyszerűen játszható játékötlettel.

3500 Ft

vilagomban_minden_rendben_van_cd

Világomban minden rendben van

Ez az első olyan zenei cd magyarul, melynek segítségével a gyerekek elsajátíthatják a pozitív gondolkodás alapjait. Szövegei pozitív megerősítéseket tartalmaznak.

3500 Ft

pozitiv_gyerek_vagyok_kartya

Pozitív gyerek vagyok
kártya

Ha te is keresed a módját annak, hogyan tanítsd meg a gyermekedet játékosan pozitívan gondolkodni, akkor ez a kártyajáték segítségedre lesz ebben.

3500 Ft

pozitivity_webshop

Pozitivity társasjáték

A pozitív gondolkodás társasjátéka, mely kikapcsol, fejleszt, összehoz!
Segíti a gyermekek és felnőttek személyiségfejlődését, javítja a társ- és csoportismereti folyamatokat.

11900 Ft

pozitivity_family_doboz_3d_s

Pozitivity Family társasjáték

A Pozitivity Family kifejezetten családoknak lett kifejlesztve, így végre együtt játszhatsz, fejlődhetsz és nevethetsz azokkal, akiket a világon a legjobban szeretsz.

  • Erősíti az önbecsülést, a pozitív fókuszt és az összetartozást.
  • Növeli a pszichológiai és érzelmi jóllétet.
  • Kikapcsol, fejleszt, összehoz és elősegíti az optimista gondolkodást.
  • Játékos együttlétet, minőségi időt és feltöltődést biztosít.
  • Hozzájárul a pozitív élmények megéléséhez.

9900 Ft